Dr. Ante Ljubičić: Živjeti s dijabetesom

Kategorija: Zdravlje Objavljeno: Nedjelja, 15 Rujan 2019 Napisao/la Administrator

Indeks Članka

 Raspodjela hrane na obroke

Prema ADA preporukama raspodjela hrane na obroke provodi se s pomoću tzv. jedinica”  i “serviranja” pojedinih skupina namirnica. Jedinica označava točno određenu količinu namirnice, njezinu kalorijsku vrijednost i sastav.

Primjerice, jednoj jedinici iz skupine kruh i zamjene odgovara pola kriške kruha ( 25 g) koja sadržava 15 g ugljikohidrata, 3 g bjelančevina, a njezina energetska vrijednost  jest 73 kcal.

Ili, jednoj jedinici iz skupine mlijeko i zamjene odgovara 1 šalica (240 g) konzumnog mlijeka, a sadržava 12 g ugljikohidrata, 8 g bjelančevina i 7 g masnoće, a energetska joj je vrijednost 143 kcal. I tako redom, što se najbolje vidi u tablicama (popisu) pojedinih skupina namirnica.

Serviranje  označava  količinu  određene  namirnice  koju  je  potrebno unijeti, kako bi po svemu odgovarala jednoj jedinici namirnice ‒ po količini UH-a, masti, bjelančevina i kilokalorija. Pojmovi jedinice i serviranja  gotovo su u potpunosti podudarni, a razlikuju se za svaku vrstu namirnica. Dnevna količina namirnica u jedinicama, najčešće se kreće u sljedećim okvirima.

  • kruh i zamjene 3 - 9 jed.
  • povrće           3 - 5 jed.
  • voće             3 - 5 jed.
  • mlijeko           1 - 2 jed.
  • meso            4 - 10 jed.
  • masnoće        3 - 5 jed. 

Energijska vrijednost hrane: kcal i kJ

Energijska vrijednost hrane izražava se u međunarodnim jedinicama kilodžulima (kJ) na 1 gram namirnice i tradicionalnim jedinicama kilokalorijama (kcal). Kako se kilokalorije još uvijek češće koriste u svakodnevnoj praksi, iz praktičnih razloga isto je učinjeno i u ovoj knjizi. Ako želimo izraziti vrijednost namirnice u kJ onda vrijednost u kcal  množimo sa 4.22. Obrnuto, ako je želimo izraziti u kcal, vrijednost u kJ dijelimo sa 4.22

kcal x 4.22 = kJ; kJ: 4.22 =kcal          

Hitovi: 45461